Kappale

Kokeen järjestelmäasetusten määrittäminen (päätoimittaja-roolin käyttäjille)

Kappaleiden edistyminen

Määritä kokeen järjestelmäasetukset “Kokeet“-sivun ylälaidan valikosta “Koe-asetukset” (tämä tehdään järjestelmään vain yhden kerran, ei joka kokeelle). Näissä koe-asetuksissa määritetään kokeen aikamääreiden näkyminen erikielisissä kurssimateriaaleissa, sekä kouluttajalle ja/tai kokeen tekijälle sähköpostitse lähetettävien koetulosten asetukset. Suomenkielisissä asetuksissa on tehtävä edellä esitellyt valinnat.

Koe-asetukset (välilehti)

 • Tulostaulun ajan muotoilu:
  06.11.2010 12:50
 • Tilastollisen ajan muotoilu
  06.11.2010 12:50

Sähköpostiasetukset (välilehti):

Ylläpitäjän sähköpostiasetukset:
Ylläpitäjän sähköpostiasetuksissa määritetään kenelle lähetetään kokeen suoritetiedot (mikäli määritetty käytettäväksi koetta luotaessa), keneltä viesti näytetään lähetetyksi, viestin otsikko, sallitaanko viestissä HTML-koodia ja itse viestiteksti.

 • Vastaanottaja (kouluttajan/henkilön sähköpostiosoite, jolle tulosviestit halutaan lähettää)
 • Lähettäjä
 • Viestin vakio-otsikko (esim. Koetulos “x”-kokeesta)
 • HTML (ei tarvetta)
 • Viesti (esim. Käyttäjä “$username” on tehnyt tehtävän “$quizname”.)

Voit käyttää viestissä myös seuraavia muuttujia (määrittää mitä näytetään)  yllä olevan esimerkin tapaan:

 • $userId – Käyttäjän ID
 • $username – Käyttäjänimi
 • $quizname – Tehtävän nimi
 • $result – Tulokset prosentteina
 • $points – Saadut pisteet
 • $ip – IP-osoite
 • $categories – Kategoria-yhteenveto

Käyttäjän sähköpostiasetukset:
Voit määrittää omalla välilehdellä (= Käyttäjän sähköpostiasetukset) vastaavasti myös käyttäjälle (= kokeen suorittaja) lähetettävän sähköpostiviestin asetukset.

Asetukset ongelmatilanteissa:
Älä tee näille asetuksille mitään, vaan ota ongelmatilanteissa yhteyttä Mobien tukipalveluun!