Kappale

Oppimispolkujen määrittäminen

Kappaleiden edistyminen

Voit määrittää kurssiisi erilaisia koevastauksiin/-tuloksiin perustuvia oppimispolkuja luodessasi koetta seuraavasti:

  1. Mene kokeen lisäys-/muokkaussivun ihan alimmaisena olevaan kohtaan “Tulokset -teksti“.
  2. Laita rasti ruutuun “Ota käyttöön suoritustasot
  3. Määritä haluamasi suoritustaso prosentteina (esim. 50), jolloin ao. tulosviesti näytetään, kun saavutettu tulos on suurempi, tai yhtäsuuri, kuin määrittämäsi tulostaso.
  4. Kirjoita teksti, joka näytetään ao. tulostason saavuttaneelle käyttäjälle. Huomioi, että voit liittää tekstiin mitä tahansa sisältöä. Voit näin rikastaa viestiä erittäin monipuolisesti vaikkapa animaatioilla (= pelillistäminen).
  5. Lisää viestin loppuun linkki toiseen kurssiosioon, jonne haluat ohjata kyseisen käyttäjän (esim. ao. sisällön kertaaminen/tehtävät/kokeet).
  6. Näin käyttäjä ohjataan uudelle oppimispolulle.
  7. Voit määrittää jokaiseen erilliseen kokeeseen erilaisia suoritustasoja viesteineen/ohjauksineen kaikkiaan 15 kpl. Voit näin rakentaa käyttäjän osaamistasoon pohjautuvan yksilöllisen koulutusmateriaalin, suoritustasoon perustuvine oppimispolkuineen.

Koska oppimispolku-toiminto mahdollistaa hyvin laajat kurssikokonaisuudet, on kurssin rakenne oppimispolkuineen ja niille asetettuine vaatimuksineen syytä suunnitella tarkoin etukäteen.