Luku

Kurssin rakenne

Mobie Academy kurssit jakaantuvat lukuihin, sekä niiden alla oleviin kappaleisiin.

 1. Kurssi
  1. Luku 1
  2. Luku 2
   1. Kappale 2.1
  3. Luku 3
   1. Kappale 3.1
   2. Kappale 3.2
  4. Luku 4, jne.

Voit liittää tehtäviä/kokeita haluamiisi lukuihin, tai kappaleihin.

 1. Luku 1 (sis. tehtävä/koe)
  1. Kappale 1.1
  2. Kappale 1.2 (sis. tehtävä/koe)
  3. Kappale 1.3 (sis. tehtävä/koe)

Kurssi voi sisältää pelkästään kurssieditorilla toteutetun verkkokurssin lukuineen ja kappaleineen, tai siihen voi liittyä myös linkitetty sähköinen kurssimateriaali. Kurssimateriali voidaan tuottaa järjestelmään sisältyvällä Mobie Zinella, tai se voi olla mikä tahansa muu sähköisessä muodossa oleva ulkoinen materiaali.

Huomaa, että kurssiosio voi sisältää myös pelkästään tehtäviä ja kokeita, jolloin voit käyttää järjestelmää pelkkänä koe- tai osaamistason mittausalustana.

Kun luot kurssia, on järkevää tehdä ensin järjestelmään kurssin rakenne otsikkotasolla, ts. luoda kurssi ja sen alle luvut ja kappaleet niin, että ne sisältävät vain otsikon. Kurssin rakenne näkyy tämän jälkeen kurssisivulla ja sinun on helppo hahmottaa kokonaisuus, sekä siirtyä tuottamaan sisältöä lukuihin ja kappaleisiin.