Luku

Sertifikaatit ja sähköiset suoritusmerkit (Badge)

Voit myöntää Mobie Academyssa joko automaattisesti, tai manuaalisesti erilaisia (pdf) sertifikaatteja, tai sähköisiä suoritemerkkejä (Badge) kurssin hyväksytysti suorittaneille. Suoritemerkit voivat myös toimia kannustinmerkkeinä erilaisista tehtäväsuorituksista. Lue lisää sertifikaateista ja sähköisistä suorite-/kannustusmerkeistä oheisista kappalaista.