Luku

2. Suunnittele etukäteen

Suunnittele kurssiin selkeä alku ja loppu, kohderyhmä, rakenne sekä sisältö ennen kuin lähdet rakentamaan kurssia oppimisympäristöösi. Määrittele mitä opiskelijan tulisi oppia kurssin aikana listaamalla tavoitteet, ja mieti kuinka niihin päästään. Listaamalla luvut ja kappaleet järjestykseen saat konkreettisemman käsityksen siitä, miltä kurssi tulee kokonaisuudessaan näyttämään. Voit mallintaa oppimispolun esimerkiksi aikajanan muodossa joko paperille tai sopivaa laitetta apuna käyttäen. Tarkista suunnitelmasi vielä lopuksi henkilöllä, joka ei ole kurssin aiheeseen perehtynyt.

Suunnitteluvaiheen jälkeen kirjoita sisältö valmiiksi ja viimeistele kuvat, videot, kokeet sekä interaktiot ennen kurssin lopullista kokoamista. Mitä enemmän sinulla on materiaalia valmiina ennen varsinaista kurssin rakentamista, sitä helpompi sinun on keskittyä järjestelmän läpikäymiseen sisältöä paikalleen laittaessa. Tarkistaessasi kurssia, kirjaa ylös kuinka kauan lukemiseen ja interaktioihin kuluu aikaa. Opiskelijan tulee tietää kurssin kesto jo heti kurssin etusivulta.