Luku

10. Todistus kurssin suorittamisesta

Mobie-järjestelmässä voit myöntää joko automaattisesti tai manuaalisesti erilaisia sertifikaatteja tai sähköisiä suoritemerkkejä (Badge) kurssin hyväksytysti suorittaneille. Visuaaliset suoritemerkit voivat toimia kannustimina, kun taas sertifikaatti on virallisempi todistus suorituksesta. Tässä luvussa käydään läpi näiden kahden todistustyypin eroja.