Luku

9. Oppilaan osaamistaso

Oppilaan osaamista voidaan testata kahdella tavalla: interaktiivisilla tehtävillä tai kokeilla. Interaktiiviset, eli H5P, Sanaristikko, iPanorama (360-elementit), Sanasto sekä Maps Marker -tehtävät ovat sopivia oppilaan aktivoimiseen ja leikkimieliseen testaamiseen.

Kokeet ovat tarkoitettu vaativampaan ja monipuolisempaan arvioimiseen. Kokeiden avulla oppilaan mahdollisuuksia jatkamiseen voidaan rajata tietyllä pistemäärällä, ja koe on mahdollista asettaa uusittavaksi. Osaamista voidaan myös palkita tulostettavien serifikaattien avulla (ks. kappale “Sertifikaatit”). Vain opettaja näkee oppilaan koetulokset. Tässä luvussa ja sen alakappaleissa käydään läpi, kuinka tehtävämuodot lisätään kurssiin.